ก่อนซื้อ-ขายโฉนดที่ดินต้องรู้ โฉนดที่ดินมีกี่ประเภท

สรุป! โฉนดที่ดินมีกี่ประเภท แต่ละแบบต่างกันอย่างไร?

หากพูดถึงหนึ่งในสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง และมีอัตราการเติบโตในด้านมูลค่าที่ดี นั้นก็คือ “ที่ดิน” เป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่งที่นักลงทุนไม่ควรพลาด รวมถึงคนที่กำลังมีปัญหาหนี้สิน ก็สามารถนำที่ดิน พร้อมเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของ หรือโฉนดที่ดินไปเข้าใช้บริการสินเชื่อเพื่อรับเงินก้อนได้ แต่ก่อนทำการซื้อ-ขายที่ดิน หรือสนใจขอสินเชื่อโฉนดที่ดิน จำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจให้ดีเสียก่อน วันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลสำคัญมาให้ ก่อนซื้อ-ขายโฉนดที่ดินต้องรู้ โฉนดที่ดินมีกี่ประเภท ความแตกต่างของโฉนดที่ดินคืออะไร? ตามมาดูได้ในบทความนี้

สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน

โฉนดที่ดิน เป็นหนังสือสำคัญที่แสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน โดยระบุรายละเอียดของที่ดินผืนนั้นไว้ เช่น ที่ตั้งของที่ดิน เลขที่ที่ดิน เลขที่โฉนด ระวาง ขอบเขต ฯลฯ โดยโฉนดที่ดินจะออกให้ที่ดินที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์แห่งประมวลกฎหมายที่ดินกำหนด สำหรับใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของที่ดินและผู้ถือกรรมสิทธิ์ได้

โฉนดที่ดินมีกี่แบบ? 

ในปัจจุบันโฉนดที่ดินถูกแบ่งออกได้หลายประเภท สามารถจำแนกง่าย ๆ ตามสีของตราครุฑและจากรหัสเอกสาร (ด้านขวาบน) ซึ่งบางประเภทสามารถทำการซื้อ-ขาย และโอนกรรมสิทธิ์ได้ตามปกติ แต่บางประเภทไม่สามารถซื้อ-ขายได้ และจะโอนกรรมสิทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อเป็นการโอนมรดกเท่านั้น รวมถึงบางประเภทเป็นเพียงเอกสารสิทธิ์ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยสามารถแบ่งออกตามความแตกต่างของโฉนดที่ดินได้ดังนี้

1. ครุฑแดง โฉนดที่ดิน น.ส.4 

เป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ชัดเจนและมีมูลค่าด้านราคาสูงที่สุดในบรรดาเอกสารสิทธิ์ประเภทอื่น ๆ โดยผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์จะเป็นเจ้าของที่ดินอย่างสมบูรณ์ 100% ซึ่งทำให้มีสิทธิ์ใช้สอยที่ดิน ทำกิน และอยู่อาศัย รวมถึงสามารถซื้อ-ขาย โอนกรรมสิทธิ์และจดจำนองที่ดินได้ 

ลักษณะเอกสารประกอบด้วย ตราครุฑแดง มีขอบเขตและขนาดของที่ดินชัดเจน มีระวางภาพถ่ายทางอากาศ รวมถึงสามารถเสียสิทธิ์ในที่ดินได้ หากมีคนครอบครองติดต่อกันเป็นระยะเวลา 10 ปี

2. ครุฑสีเขียวหรือ นส. 3 ก

เป็นเพียงเอกสารสิทธิ์ ในรูปแบบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ซึ่งผู้ถือครองไม่ใช้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยสามารถขอยื่นเรื่องเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินได้ เพื่อให้ผู้ถือครองมีสิทธิ์ใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น รวมถึงสามารถซื้อ-ขาย โอนกรรมสิทธิ์และจดจำนองที่ดินได้ โดยไม่ต้องทำรังวัดใหม่ 

ลักษณะเอกสารประกอบด้วย ตราครุฑเขียวและมีระวางภาพถ่ายทางอากาศ รวมถึงสามารถเสียสิทธิ์ในที่ดินได้ หากปล่อยให้บุคคลอื่นแย่งการครอบครองในที่ดินเกินกว่า 1 ปี

3. ครุฑสีดำหรือ นส. 3/ นส. 3 ข

เป็นเพียงเอกสารสิทธิ์ ในรูปแบบหนังสือรับรองการทำประโยชน์  ซึ่งสามารถยื่นเรื่องเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินได้ รวมถึงสามารถซื้อ-ขาย โอนกรรมสิทธิ์ และจดจำนองที่ดินได้ แต่ต้องทำรังวัดใหม่ และติดประกาศเป็นระยะเวลา 30 วัน แต่ถ้าไม่มีใครยื่นเรื่องคัดค้านจึงจะสามารถออกเป็นโฉนดได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีระวางภาพถ่ายทางอากาศ 

สามารถเสียสิทธิ์ในที่ดินได้ หากปล่อยให้บุคคลอื่นแย่งการครอบครองในที่ดินเกินกว่า 1 ปี

4. ครุฑสีน้ำเงินหรือ ส.ป.ก.4-01

เป็นหนังสือให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่อนุญาตให้มีสิทธิ์ในการทำเกษตรกรรมบนพื้นดินเท่านั้น ห้ามซื้อ-ขาย ห้ามโอนกรรมสิทธิ์ ห้ามจดจำนองที่ดิน รวมถึงสามารถโอนเป็นกรรมสิทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อเป็นการโอนมรดกเท่านั้น

5. นส. 2 หรือ ใบจอง

เป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินชั่วคราว ผู้ที่มีใบจองจะต้องทำประโยชน์ในพื้นที่ดินภายใน 6 เดือนหลังได้รับใบจอง และต้องทำประโยชน์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 ปี ห้ามทำการซื้อ-ขาย ห้ามโอนกรรมสิทธิ์ และห้ามจดจำนองที่ดิน รวมถึงสามารถโอนเป็นกรรมสิทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อเป็นการโอนมรดกเท่านั้น

6. ที่ดิน ภ.บ.ท.5 ใบชำระภาษีบำรุงท้องที่

เป็นใบชำระภาษีบำรุงท้องที่ของผู้ที่อยู่อาศัยหรือใช้ประโยชน์ในพื้นที่ โดยเป็นการชำระภาษีเพื่อแลกกับการใช้ประโยชน์ในที่ดิน แต่จะไม่มีสิทธิ์ครอบครองการทําประโยชน์ในที่ดินเท่านั้น ในลักษณะของการอยู่อาศัย หรือใช้ประโยชน์สืบทอดกันมาเป็นรุ่นต่อรุ่น โดยเจ้าของที่ดินคือภาครัฐ ห้ามซื้อ-ขาย ห้ามโอนกรรมสิทธิ์ได้ ห้ามจดจำนองที่ดิน แต่สามารถตกทอดเป็นมรดกให้แก่ทายาทได้

7. สทก. หรือ สิทธิทำกินในที่ดิน

เป็นหนังสือราชการที่กรมป่าไม้ออกให้ เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิ์ทำกินในเขตป่าไม้ แต่ห้ามทำการซื้อ-ขาย ห้ามโอนกรรมสิทธิ์และห้ามจดจำนองที่ดิน แต่สามารถเป็นมรดกตกทอดให้แก่ทายาทได้

เลือกสินเชื่อโฉนดที่ดิน สบาย ลีสซิ่ง

หากกำลังมองหาสินเชื่อโฉนดที่ดิน สบาย ลีสซิ่ง คือสถาบันทางการเงินอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าเชื่อถือ ได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง ให้วงเงินสูง ไม่ต้องค้ำประกัน ไม่เช็กเครดิตบูโร ดอกเบี้ยต่ำ เลือกผ่อนได้นานสูงสุดถึง 60 เดือน โฉนดที่ดินยังผ่อนอยู่ก็กู้ได้ กับสินเชื่อรับรีไฟแนนซ์ สินเชื่อโฉนดที่ดิน มีพร้อมให้บริการกว่า 130 สาขา 

สนใจติดต่อขอสินเชื่อกับ สบาย ลีสซิ่ง สมัครได้ทั้งทางออนไลน์และทุกสาขาใกล้บ้าน สอบถามเพิ่มเติมโทร. 055-000-600 หรือติดต่อทาง LINE Official @sabuyleasing เพราะทุกความสบายใจเป็นไปได้ ที่ สบาย ลีสซิ่ง