ทอดผ้าป่าสามัคคี วัดเนินมะปราง พิษณุโลก

ทอดผ้าป่าสามัคคี-วัดเนินมะปราง-full-สบาย-ลีสซิ่ง

วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท สบาย ลีสซิ่ง จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างดวงเนตร สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ณ วัดเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

” ทุกความสบายใจ เป็นไปได้ “

สนใจสมัครสินเชื่อ ติดต่อเราได้เลย