เกี่ยวกับเรา

เราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนโดยการให้สินเชื่อเพื่ออุปโภคเเละบริโภคโดยการให้สินเชื่อทะเบียนรถทุกประเภท และโฉนดที่่ดินดอกเบี้ยต่ำ โดยมีจุดบริการหลายพื้นที่ในเขตชุมชน ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถนั้น บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง จำกัด หวังเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านเพื่อจุดประสงค์ในการช่วยเหลือความต้องการทางด้านการเงิน และช่วยเหลื่อลูกค้าไม่ให้เจอกับกลุ่มนายทุนที่เอารัดเอาเปรียบโดยการปล่อยเงินกู้นอกระบบที่เข้ามาซ้ำเติมลูกค้าในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจทางการเงิน บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง จำกัด ได้นำเสนอบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด  ถึงแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยจะประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทย  รวมทั้งวิกฤตการเมืองที่เกิดขึ้น แต่ลูกค้าผู้มีอุปการคุณต่างให้ความเชื่อมั่น โดยเห็นจากตัวเลขลูกค้าที่เข้ามาในแต่ละเดือนนั้น ทำให้ บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง จำกัด มุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจต่อไป ขยายการให้บริการ ให้ควบคุมทุกพื้นที่ในเวลาอันใกล้นี้ และจะพัฒนาบุคลากร ของเราให้ ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา ไม่เอารัดเอาเปรียบ ให้คงอยู่อย่างนี้ตลอดไป และจะมุ่งตอบแทนพระคุณในความไว้วางใจกับเรา บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง จำกัด และในอนาคตเราจะเป็นผู้นำในธุรกิจการให้บริการสินเชื่อรายย่อยในประเทศไทย

myhisto

จากการได้เป็นผู้นำการขายรถยนต์มือสอง ของจังหวัดพิษณุโลก และเขตภาคเหนือ ตอนล่าง มาแล้วหลาย ปี นายมนัส เจตวิเศษไพศาล ผู้ที่เป็นผู้นำเรื่องการขายรถยนต์มือสอง ในช่วง ปี พ.ศ. 2551 ก็ได้มีการเปิดกิจการ ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถ ทุกชนิด ในชื่อ คณะบุคคล เอ็ม บีเอ็น ลิสซิ่ง ซึ่งในขณะนั้น เล็งเห็นว่า ธุรกิจนี้เปิดขึ้น มาเพื่อให้บริการ ปล่อยสินเชื่อ ทะเบียนรถ ให้กลับ ชาวนาในเขตชุมชล ที่มีความต้องการทางการเงิน ในเขตที่ความเจริญยังเข้าไม่ถึง แต่ในทางกลับกัน ในเวลา 1-2 ปีต่อมา กับได้รับการตอบรับ จากลูกค้าที่ เข้ามาใช้ บริการกับเรา เป็นอย่างมาก จึงทำให้ ได้มีการ ขยาย เขตให้บริการ เพื่อเพิ่มเขตพื้นที่ให้ครอบคลุม ใน จังหวัดพิษณุโลก และยังไปถึงจังหวัดใกล้เคียง เป็นจำนวน กว่า 20 สาขา เพียงเวลาไม่นาน และใน ปี พ.ศ.2553 นายมนัส และ นางสาวิตรี เจตวิเศษไพศาล ผู้จัดตั้ง คณะบุคคล เอ็ม บี เอ็น ลิสซิ่ง ก็ได้ทำการเปลียนชื่อ เป็น คณะบุคคล สบาย สบาย ลิสซิ่ง ซึ่งในช่วงเวลานั้น ก็ยังคงได้รับการตอบรับ ที่ดี จากการให้บริการที่เป็นธรรมไม่เอาเปรียบ ซื่อตรง ต่อลูกค้า จึงได้ดำเนินธุรกิจนี้ ให้มีความก้าวหน้า มันคง และได้มีการ ขยาย เขตพื้นที่ให้บริการ สาขา มากถึง 80 กว่าสาขา ในปี 2556 คลุมพื้นที่ไปถึง 8 จังหวัด ในเขตภาคเหนือตอนล่าง และ ใน ปี พ.ศ.2558 เดือน ตุลาคม ก็ได้ จดทะเบียน พาณิช ให้เป็น บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้าน ในเวลานั้น ธุรกิจก็ได้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จนเมื่อปี พ.ศ.2560 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน กว่า 150 ล้าน และ มีเขตพื้นที่ ให้บริการ ครอบคลุม ถึง 15 จังหวัด มากกว่า 130 สาขา ทั่วเขต ภาคเหนือตอนล่าง และจะยังคง เพิ่ม พื้นที่ให้ บริการต่อ ไป