สินเชื่อโฉนดที่ดิน

สินเชื่อโฉนดที่ดิน

1.ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน

2.อนุมัติเร็ว

3.ผ่อนนานถึง 48 งวด

4.ไม่เสียค่าธรรมเนียม,รับเงินเต็มจำนวน

5.ปิดบัญชีก่อนมีส่วนลด

6.ไม่ต้องมีสลิปเงินเดือน

เงื่อนไขการขอสินเชื่อ

เอกสารที่จำเป็นต่อการอนุมัติสินเชื่อ

ที่ดิน/บ้าน

โฉนดที่ดิน

บัตรประชาชน

ทะเบียนบ้าน