อบรม ป้องกัน อัคคีภัย ให้กับพนักงาน สบาย สบาย ลิสซิ่ง

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา บริษัท สบาย สบาย ลิซซิ่ง จำกัด ได้จัดกิจกรรมอบรม ป้องกัน อัคคีภัย ให้กับพนักงานในบริษัท มีการอบรม วิธีการป้องกัน และซ้อมรับมือกับเหตการณ์ที่อาจจะเกิดอัคคีภัยขึ้น โดยได้รับการอบรมจากวิทยากรมืออาชีพ