สินเชื่อรถเพื่อการเกษตร

สินเชื่อรถเพื่อการเกษตร

1.ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน

2.อนุมัติเร็ว

3.ผ่อนนานถึง 48 งวด

4.ไม่เสียค่าธรรมเนียม,รับเงินเต็มจำนวน

5.ปิดบัญชีก่อนมีส่วนลด

6.ไม่ต้องมีสลิปเงินเดือน

7.เลือกผ่อนจ่ายเป็นรายงวด หรือ รายเดือน

8.นำแต่ทะเบียนตัวจิงมา,ไม่ต้องนำรถมา

เงื่อนไขการขอสินเชื่อ

เอกสารที่จำเป็นต่อการอนุมัติสินเชื่อ

รถที่จะขอสินเชื่อ

ทะเบียนรถ

บัตรประชาชน

ทะเบียนบ้าน