มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ระลอกใหม่