จากการได้เป็นผู้นำการขายรถยนต์มือสอง ของจังหวัดพิษณุโลก และเขตภาคเหนือ ตอนล่าง มาแล้วหลายปี นายมนัส เจตวิเศษไพศาล ผู้ที่เป็นผู้นำเรื่องการขายรถยนต์มือสอง ในช่วง ปี พ.ศ. 2551 ก็ได้ทำการเปิดกิจการ ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถ ทุกชนิด ในชื่อ คณะบุคคล เอ็มบีเอ็น ลิสซิ่ง ซึ่งในขณะนั้น ได้เล็งเห็นว่า ธุรกิจนี้เปิดขึ้น มาเพื่อให้บริการ ปล่อยสินเชื่อทะเบียนรถ ให้กับชาวนาในเขตชุมชน ที่มีความต้องการทางด้านการเงิน ในเขตที่ความเจริญยังเข้าไม่ถึง แต่ในทางกลับกัน ในเวลา 1-2 ปีต่อมา ได้รับการตอบรับ จากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการกับเรา เป็นอย่างมาก จึงทำให้มีการขยายเขตให้บริการ เพื่อเพิ่มเขตพื้นที่ให้ครอบคลุม ในจังหวัดพิษณุโลก และยังไปถึงจังหวัดใกล้เคียง เป็นจำนวน กว่า 20 สาขา เพียงเวลาไม่นาน และใน ปี พ.ศ.2553 นายมนัส และ นางสาวิตรี เจตวิเศษไพศาล ผู้จัดตั้ง คณะบุคคล เอ็มบีเอ็น ลิสซิ่ง ก็ได้ทำการเปลียนชื่อ เป็น คณะบุคคล สบาย สบาย ลิสซิ่ง ซึ่งในช่วงเวลานั้น ก็ยังคงได้รับการตอบรับที่ดี จากการให้บริการที่เป็นธรรมไม่เอาเปรียบ ซื่อตรง ต่อลูกค้า จึงได้ดำเนินธุรกิจนี้ ให้มีความก้าวหน้า มั่นคง และได้มีการขยายเขตพื้นที่ให้บริการสาขา มากถึง 80 กว่าสาขา ในปี พ.ศ. 2556 คลุมพื้นที่ไปถึง 8 จังหวัด ในเขตภาคเหนือตอนล่าง และใน ปี พ.ศ.2558 เดือน ตุลาคม ได้มีการจดทะเบียนพาณิชย์ เป็น บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้าน ในเวลานั้น ธุรกิจก็ได้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จนเมื่อปี พ.ศ.2560 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน กว่า 150 ล้าน และ มีเขตพื้นที่ ให้บริการ ครอบคลุม ถึง 15 จังหวัด มากกว่า 130 สาขา ทั่วเขต ภาคเหนือตอนล่าง และจะยังคง เพิ่ม พื้นที่ให้ บริการต่อ ไป