เราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนโดยการให้สินเชื่อเพื่ออุปโภคเเละบริโภคโดยการให้สินเชื่อทะเบียนรถทุกประเภท และโฉนดที่่ดินดอกเบี้ยต่ำ โดยมีจุดบริการหลายพื้นที่ในเขตชุมชน ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถนั้น บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง จำกัด หวังเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านเพื่อจุดประสงค์ในการช่วยเหลือความต้องการทางด้านการเงิน และช่วยเหลื่อลูกค้าไม่ให้เจอกับกลุ่มนายทุนที่เอารัดเอาเปรียบโดยการปล่อยเงินกู้นอกระบบที่เข้ามาซ้ำเติมลูกค้าในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจทางการเงิน บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง จำกัด ได้นำเสนอบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด  ถึงแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยจะประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทย  รวมทั้งวิกฤตการเมืองที่เกิดขึ้น แต่ลูกค้าผู้มีอุปการคุณต่างให้ความเชื่อมั่น โดยเห็นจากตัวเลขลูกค้าที่เข้ามาในแต่ละเดือนนั้น ทำให้ บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง จำกัด มุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจต่อไป ขยายการให้บริการ ให้ควบคุมทุกพื้นที่ในเวลาอันใกล้นี้ และจะพัฒนาบุคลากร ของเราให้ ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา ไม่เอารัดเอาเปรียบ ให้คงอยู่อย่างนี้ตลอดไป และจะมุ่งตอบแทนพระคุณในความไว้วางใจกับเรา บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง จำกัด และในอนาคตเราจะเป็นผู้นำในธุรกิจการให้บริการสินเชื่อรายย่อยในประเทศไทย