นโยบายส่วนบุคคลเกี่ยวกับ Cookie (คุกกี้) ของบริษัท สบาย ลีสซิ่ง จำกัด

บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและจะรักษาข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าไว้เป็นความลับ บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายที่เกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี้

1. การรวบรวมและวัตถุประสงค์การเก็บข้อมูลคุกกี้(Cookie)

ลูกค้าหรือบุคคลใดก็ตามสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น จำนวนผู้เข้าใช้เว็บไซต์ วัน เวลาและระยะเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ และอื่นๆ โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงบริการของบริษัทให้ตรงกับความต้องการของท่านได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งบริษัทจะเก็บรวบรวมและรักษาข้อมูลเกี่ยวกับท่านเท่าที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่าน โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของคุกกี้(Cookie)

“คุกกี้(Cookie)” คือ ไฟล์แบบตัวอักษรที่เว็บเซิร์ฟเวอร์จัดเก็บไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น แท็บเล็ต, สมาร์ทโฟน ซึ่งเนื้อหาในคุกกี้จะสามารถเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยเซิร์ฟเวอร์ที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้นผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของท่าน โดยคุกกี้(Cookie) จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน คุกกี้จะไม่ซ้ำกันในแต่ละเบราว์เซอร์หรือแอปพลิเคชันมือถือที่คุณกำลังใช้งานอยู่ ข้อความที่อยู่ในคุกกี้มักประกอบด้วยข้อมูลระบุตัวตน ชื่อเว็บไซต์ รวมถึงตัวเลข และตัวอักษรบางอย่าง โดยบริษัทบริษัทจะใช้ข้อมูลคุกกี้(Cookie) เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1.1. วิเคราะห์ ประมวลผลลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน รวมถึงวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจของท่าน คุกกี้ทำให้บริษัทสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณที่เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันอื่นๆ ของบริษัท ทั้งการเข้าชมเพียงครั้งเดียว(โดยใช้เซสชันคุกกี้) หรือการเข้าชมแบบซ้ำๆ(โดยใช้เพอร์ซิสเทนต์คุกกี้)

1.2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์โดยรวม และนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.3. คุกกี้(Cookie) จะเก็บข้อมูลที่จะเชื่อมโยงกับบริการต่างๆ ของบุคคลที่สาม เพื่อบุคคลที่สามจะสามารถให้บริการแก่ท่านเพื่อเป็นการตอบแทนที่ท่านได้เคยเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท

1.4. เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ของบริษัท และเพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ แคมเปญโฆษณาให้เหมาะสมกับความสนใจของท่าน

1.5. ติดตามการเยี่ยมชมของท่านเพื่อให้บริษัทสามารถเรียนรู้ความชื่นชอบของท่านในตัวผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนเพื่อปรับปรุงบริการของบริษัท

1.6. หากท่านติดต่อบริษัท บริษัทอาจจะทำการเก็บบันทึกข้อมูลการติดต่อนั้นไว้เพื่อทำการติดต่อกลับตามรายละเอียดข้อมูลที่ท่านได้กรอกไว้

ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการทางออนไลน์ โดยจะจำเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน การเก็บข้อมูลนี้เพื่อเป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้คุกกี้(Cookie) ยังถูกใช้ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่านทั้งในก่อนหน้าและปัจจุบัน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบคุกกี้(Cookie)

2. นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุกกี้(Cookie)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านที่ถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของคุกกี้(Cookie) โดยบริษัทมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และบริษัทจะเปิดเผยให้เฉพาะแก่พนักงานหรือผู้รับจ้างของบริษัทที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ ประมวลผลลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และที่เกี่ยวข้องกับการทำสื่อโฆษณา ปรับแต่งเว็บไซต์

3. ระยะเวลาในการเก็บ และใช้ข้อมูลในรูปแบบคุกกี้(Cookie)

บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านในรูปแบบของคุกกี้(Cookie) เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ท่านได้ให้ความยินยอม

4. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้จากการไม่ให้เก็บ และใช้ข้อมูลในรูปแบบคุกกี้(Cookie)

ท่านสามารถเข้าใช้และเข้าสู่เว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปตามความสมัครใจ อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัท บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการตามที่ท่านต้องการได้ และอาจทำให้ประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่อง และท่านจะสูญเสียโอกาสในการรับทราบข่าวสาร โฆษณาและประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการที่ดีจากบริษัท

5. ช่องทางการติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุกกี้(Cookie)

5.1 ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า(ส่วนควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล) : 055-000600

5.2 ติดต่อทางอีเมล : support@sabuyleasing.co.th

5.3 ติดต่อสำนักงานใหญ่ : 434/61 ถ. มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

เมื่อท่านได้กลับเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้(Cookie) บนอินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์อุปกรณ์ของท่านจะยอมรับคุกกี้(Cookie) โดยอัตโนมัติในการเข้าใช้งานในครั้งต่อไป ซึ่งถ้าหากท่านไม่ต้องการให้คุกกี้(Cookie) ทำการรวบรวมข้อมูล ท่านสามารถเลือกเปลี่ยนแปลง หรือตั้งค่าการยอมรับคุกกี้ได้ที่เมนู “การตั้งค่า” ของอินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ที่ใช้งานอยู่

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save