1. หัวหน้าสต๊อก 1 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ    เพศ ชาย / หญิง
  วุฒิ ป.ตรี  ทุกสาขา  มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
  ปฏิบัติงานที่
  สำนักงานใหญ่ จังหวัดพิษณุโลก
  อัตราเงินเดือน 12,500 – 25,000 บาท
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 2. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 1 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ   เพศ ชาย / หญิง
  วุฒิ ป.ตรี  ทุกสาขา มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
  ปฏิบัติงานที่ สำนักงานใหญ่ จังหวัดพิษณุโลก
  อัตราเงินเดือน  11,500 – 25,000 บาท
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 3. เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้สิน 2 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ  เพศ ชาย
  วุฒิ ไม่จำกัดวุฒิ  มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
  ปฏิบัติงานที่ สำนักงานใหญ่ จังหวัดพิษณุโลก
  รายได้  11,500 – 30,000 บาท
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 4. พนักงานบริการสินเชื่อ ( ประจำสาขา ) 30 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ  เพศ ชาย / หญิง
  วุฒิ ปวส. – ป.ตรี ทุกสาขา
  ปฏิบัติงานที่ ทุกจังหวัดที่มีสาขา
  อัตราเงินเดือน  9,500 – 13,500 บาท
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 5. IT manager  1  ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ  เพศ ชาย / หญิง
  วุฒิ  ป.ตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  มีประสบการณ์อย่างน้อย 3  ปี  
  ปฏิบัติงานที่ จังหวัดพิษณุโลก
  อัตราเงินเดือน   25,000 บาท ขึ้นไป
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 6. ผู้จัดการแผนกบัญชี  1  ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ  เพศ ชาย / หญิง
  วุฒิ  ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง  มีประสบการณ์อย่างน้อย 3  ปี  
  ปฏิบัติงานที่ จังหวัดพิษณุโลก
  อัตราเงินเดือน   25,000 บาท ขึ้นไป
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

สอบถามได้ที่

055-000-600 ต่อ 108     065-1210103 , 061-2728883

บริษัทสบาย สบาย ลิสซิ่ง จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )

434/61 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000