1. นิติกร 1  ตำแหน่ง

คุณสมบัติ  เพศ ชาย / หญิง

วุฒิ ป.ตรี  สาขานิติศาสตร์บัณฑิต ( ได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความจากสภาทนายความ )

มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี    ปฏิบัติงานที่ สำนักงานใหญ่ จังหวัดพิษณุโลก

อัตราเงินเดือน 15,000 – 30,000 บาท

            ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  1. เจ้าหน้าที่สต๊อก 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ    เพศ ชาย / หญิง

วุฒิ ป.ตรี  ทุกสาขา  มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี     ปฏิบัติงานที่ สำนักงานใหญ่ จังหวัดพิษณุโลก

 อัตราเงินเดือน 12,500 – 25,000 บาท       

            ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ   เพศ ชาย / หญิง

 วุฒิ ป.ตรี  ทุกสาขา มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีปฏิบัติงานที่ สำนักงานใหญ่ จังหวัดพิษณุโลก

 อัตราเงินเดือน 12,500 – 25,000 บาท       

            ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  1. เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้สิน 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ  เพศ ชาย

วุฒิ ไม่จำกัดวุฒิ มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี   ปฏิบัติงานที่ สำนักงานใหญ่ จังหวัดพิษณุโลก

รายได้  12,500 – 30,000 บาท      

            ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  1. พนักงานบริการสินเชื่อ ( ประจำสาขา ) 30 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ  เพศ ชาย / หญิง

วุฒิ ปวส. – ป.ตรี ทุกสาขา   ปฏิบัติงานที่ ทุกจังหวัดที่มีสาขา

รายได้  9,500 – 13,500 บาท        

            ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  1. IT Support 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ  เพศ ชาย / หญิง

วุฒิ ปวส. – ป.ตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  ปฏิบัติงานที่ จังหวัดพิษณุโลก

รายได้  11,000 บาท ขึ้นไป          

            ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

สอบถามได้ที่

055-000-600 ต่อ 108     065-1210103 , 061-2728883

บริษัทสบาย สบาย ลิสซิ่ง จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )

434/61 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000